+48 58 346 02 55 , +48 58 620 04 39 , +48 55 236 64 44 madent@madent.com.pl

Sinus Lift – metody, wskazania, powikłania

Data: 01-02.04.2022
Miejsce: Gdańsk
Prowadzący: dr n. med. Violetta Szycik,
dr n. med. Szymon Frank
Cena: 5800 zł

dr n. med. Violetta Szycik
dr n. med. Szymon Frank
zdjęcie kliniczne

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
10.00 – 11.00

Część teoretyczna

Anatomia i fizjologia zatoki szczękowej
Diagnostyka radiologiczna – wskazania i p- wskaz. do sinus lift
Kwalifikacja pacjentów do zabiegu
Alternatywne metody leczenia
Wybór odpowiedniej techniki podnoszenia dna zatoki szczękowej
w zależności od warunków anatomicznych
11.00 – 12.00

Procedura otwartego sinus lift

 • metody dojścia do błony Schneidera
 • instrumentarium chirurgiczne
 • materiały regeneracyjne
 • wskazania dla pacjenta po zabiegu
12.00 – 12.30
Przerwa kawowa/lunch
12.30 – 14.00

Procedura zamkniętego sinus lift
technika z zastosowaniem osteotomów

 • zabieg z użyciem wierteł
 • metoda hydrokinetyczna z wykorzystaniem systemu Cas Kit

Obszary krytyczne w zabiegach sinus lift – ryzyko powikłań, typowe
błędy, powikłania wczesne i późne

14.00 – 14.30
Przerwa kawowa/lunch
14.30 – 17.00

Część praktyczna – Warsztaty na materiale zwierzęcym i modelach

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą hydrokinetyczną z wykorzystaniem systemu „Cas Kit”
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z wykorzystaniem
systemu osteotomów „Osteo Safe”
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą
17:00
Obiadokolacja
DZIEŃ II
10:00 – 12:00

Zabiegi live

 1. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą hydrokinetyczną
  systemem Cas Kit z jednoczasową implantacją
 2. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej z zastosowaniem
  osteotomów z jednoczasową implantacją
 3. Zabieg otwartego sinus lift z jednoczasową lub odroczoną implantacją
  Dyskusja na temat wykonanych zabiegów
Call Now Button