+48 58 346 02 55 , +48 58 620 04 39 , +48 55 236 64 44 madent@madent.com.pl

Soft Tissue Management

Data: 06-07.05.2022
Miejsce: Gdańsk
Prowadzący: lek. dent. Mariusz Bołzan
Cena: 4600 zł

lek. dent. Mariusz Bołzan
zdjęcie kliniczne
zajęcia teoretyczno-praktyczne

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
10.00 – 13.00

Część teoretyczna

Wykłady:

  1. Projektowanie cięć i podejście mikrochirurgiczne
  2. Przeszczepy dziąsła przy zębach własnych i implantach
  3. 3W, czyli wędzidła, wycinki i wydłużenie korony klinicznej
  4. Pokrywanie recesji i rozwiązywanie problemów wokół implantów
13.00 – 13.30
Przerwa kawowa/lunch
13:30 – 17:00

Część praktyczna

Warsztaty na materiale zwierzęcym:

  1. Odbudowa strefy dziąsła przyczepionego z pomocą wolnego przeszczepu
  2. Odsłonięcie implantu z augmentacją tkanek miękkich
  3. Przeszczep tkanki łącznej
17:00
Obiadokolacja
DZIEŃ II
10:00 – 12:00

Zabiegi live

  1. Pokrycie recesji z użyciem przeszczepu dziąsła wybraną metodą
12:00 – 12:30
Przerwa kawowa/lunch
12:30 – 14:30
  1. Odbudowa strefy dziąsła przyczepionego przy implantach lub augmentacja tkanki miękkiej
14:30 – 15:30
Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
15.30
Obiad
Call Now Button