+48 58 346 02 55 , +48 58 620 04 39 , +48 55 236 64 44 madent@madent.com.pl

Planowanie w implantologii:
Pojedyncze i mnogie implantacje

Data: 17-19.06.2022
Miejsce: Gdańsk – Instytut Vivadental
Prowadzący: dr n. med. Adam Nowicki
Cena: 6500 zł
dr n. med. Adam Nowicki
dr n. med. Szymon Frank
zdjęcie kliniczne

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
10:00 – 12:30

Część teoretyczna

Wykłady:

  1. Podstawy planowania w implantologii
  2. Opis protokołu
  3. Plusy, minusy rozwiązania
  4. Rodzaje szablonów
  5. Rodzaje kaset do nawigacji
12:30 – 13:00
Przerwa kawowa/lunch
13:30 – 17:00

Część praktyczna – Warsztatyh

  1. Zapoznanie z programem do planowania
  2. Zaprojektowanie szablonu na 1-2 implanty
  3. Zapoznanie z drukarkami 3D
  4. Wydruk szablonu
  5. Postprodukcja
17:00
Obiadokolacja
DZIEŃ II
10.00 – 11.30

Część teoretyczna

Dyskusja
11.30 – 13.30

Część praktyczna – warsztaty

Projektowanie szablonu dla mnogiej implantacji
Projektowanie suprastruktury
Dobór elementów protetycznych
14.00 – 14.30
Przerwa kawowa/lunch
14.30 – 16.30

Część praktyczna

Drukowanie szablonów
Drukowanie struktury
16.30
Obiad
DZIEŃ III
10.00 – 14.00
Zabiegi Live
Call Now Button