+48 58 346 02 55 , +48 58 620 04 39 , +48 55 236 64 44 madent@madent.com.pl

Klauzule i zgody marketingowe

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (drogą elektroniczną – mailing)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Madent sp. z o. o., ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1, 80-230 Gdańsk, NIP 5840201795, REGON 190514533 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.)

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (drogą telefoniczną – call center)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez Madent sp. z o. o., ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1, 80-230 Gdańsk, NIP 5840201795, REGON 190514533 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.).

Call Now Button